Finansowanie

Nasz ekspert pomoże Ci z :

 • wstępną analizą zdolności kredytowej
 • wyborem najlepszej dla Ciebie oferty kredytowej dostępnej na rynku bankowym
 • w wypełnianiu wszelkich niezbędne dokumentów i formularzy bankowych
 • zaopiekuje się Tobą od momentu złożenia wniosku kredytowego do uruchomienia środków
 • mobilność - określ miejsce spotkania – biuro, dom, a może kawa na mieście - nasz ekspert spotka się z Tobą tam, gdzie będzie Ci najwygodniej
Nasz ekspert

Norbert Korczyński

 • posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytowego
 • praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w bankach

tel. 503-68-92-21

norbert.korczynski@finars.pl

Wartość dla Ciebie:

czas
spokój
pieniądze

Otwarty Rachunek Powierniczy

Twoje pieniądze są bezpieczne

Zgodnie z ustawą deweloperską z dnia 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (link do ustawy) - zapewniamy naszym
klientom ochronę ich pieniędzy w postaci otwartego rachunku powierniczego. W tym
zakresie podjęliśmy współpracę z mBankiem.
 
Na czym to polega?

 • otwarty rachunek powierniczy należy do dewelopera
 • służy on do gromadzenia środków wpłacanych przez nabywców na cele określone w umowie deweloperskiej
 • bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy
 • indywidualny numer rachunku (subkonto) powiązanego z rachunkiem powierniczym dewelopera, na który nabywca będzie dokonywał wpłaty jest wskazany w umowie deweloperskiej
 • wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej
 • bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
 • bank wypłaca deweloperowi zgromadzone na rachunku powierniczym środki po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego